به mtProto.xyz خوش آمدید

Image 01اگر با تلگرام و آخرین نسخه آن کار کرده باشید حتما اطلاع دارید که تلگرام قابلیتی را ارایه کرده است تا به کمک آن جلوی فیلترینگ تلگرام در کشورهایی مانند ایران-روسیه-سوریه و... گرفته شود. نام این قابلیت MTPROTO است. اما نحوه راه اندازی یک سرور mtproto کاریست که کمتر کسی با آن آشنایی دارد. تلگرام برای حمایت از کسانی که با هزینه شخصی خود اقدام به راه اندازی سرور mtProto میکنند، این امکان را فعال کرده تا در زمان استفاده کاربران از سروری که شخصی راه اندازی کرده، کانال وی به عنوان کانال اسپانسر در بالای تمام چت های کاربره استفاده کننده قرار بگیرد.

چرا خرید و راه اندازی سرور mtProto ؟

اولین دلیل

image

با راه اندازی سرور ام تی، امکان دسترسی ده ها هزار نفر به تلگرام را فراهم میکنید

دومین دلیل

image

تلگرام کانال شما را به ده ها هزار نفر به عنوان اسپانسر پروکسی نمایش میدهد. و این برای عضوگیریتان بسیار مفید خواهد بود

سومین دلیل

image

مسیری برای اتصال هم میهنانمان به تلگرام باز میکنید که میتواند در جهت ارتقا استفاده از شبکه های اجتماعی مفید باشد.

چهارمین دلیل

image

کسب و کار خود را با راه اندازی سرورهای mtProto رونق ببخشید... با کمک تیم حرفه ای ما، میتوانید ده ها و صدها عضو جدید برای کانالتان جذب کنید